Meklēt kolekcijā

Sign in

Rīga ir pilsēta ar senām mūzikas ierakstu tradīcijām. Pirmā skaņuplašu rūpnīca „Pišuščij Amur”  darbojās jau 1902. gadā, un tā bija vienīgā plašu fabrika milzīgajā Krievijas impērijā. 1931. gadā Helmars Rudzītis Latvijā nodibina skaņuplašu fabriku „Bellaccord Electro”. Tādējādi vietējie mūziķi varēja ierakstīt savas skaņuplates dzimtenē.

„Bellaccord Electro” liktenis bija cieši saistīts ar pārmaiņām valstī, un atspoguļojas gan dažādajos etiķešu attēlos (piem., uzraksts „Sonderklasse” vācu okupācijas laikā), gan fabrikas nosaukuma un īpašnieku maiņās.  Padomju laikā fabrika tika nacionalizēta.

Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcijai par pamatu ir ņemtas „Bellaccord Electro” un pēc Otrā pasaules kara Rīgā izdotās šellaka skaņuplates, ietverot arī citu firmu skaņuplates ar latviešu mūziku vai izpildītājiem. Šī kolekcija atspoguļo un dokumentē 20.gs. pirmās puses mūzikas dzīvi Latvijā visdažādākajos žanros.

Lielākā daļa kolekcijas ir brīvi pieejama tīmeklī, tomēr apmēram 1/3 daļa no šīs kolekcijas skaņu ierakstiem ir aizsargāta ar autortiesībām, un pagaidām pieejama tikai bibliotēku tīklā. Kolekcija pastāvīgi tiks papildināta ar jauniem skaņu ierakstiem.